То може да бъде интересно:

Зрели рус

Не е ли достатъчно? Тук ще намерите повече!